Хората в Мъглиж питат за инфраструктурата и образованието

27.06.2017 г.

Въпроси за неподдържаната инфраструктура, тротоари и  детски площадки поставиха граждани в приемната на народния представител Донка Симеонова и председателя на общинския съвет на БСП в Мъглиж Дияна Янева. Хората изразиха недоволство от липсата на канализация и  пречиствателна станция в общината. „Притеснителното е, че общинското ръководство няма дългосрочна местна политика за инженерна инфраструктура, нито проекти”, подчертаха гражданите пред партийното ръководство.

В приемната дойдоха и учители, за да изразят задоволство от обявената отмяна на Наредбата за приобщаващото образование. С народния представител те коментираха текстовете, които депутатите не трябва да допускат за утвърждаване в  новия документ. Поставиха проблеми, свързани с изпълнението на Наредбата на МОН, която определя стандарта за качество в институциите. Според педагозите са нужни промени и в Наредба № 13, с която се определя държавният стандарт за гражданското, здравното, екологичното и интеркултурното образование.

 „Заедно с колеги ще търсим отговори на въпросите, които поставиха- както за финансирането на образованието, за съдбата на помощните училища, ресурсните центрове, така и за ролята на обществените съвети, компетентни да посрещнат сериозните задължения, вменени от закона, които да спомагат развитието на училищата”, каза Донка Симеонова.