Общинските съветници от БСП извоюваха повече средства за инвестиции във ВиК мрежата

Дали кметът на община Благоевград ще отстоява и защити тези инвестиции

На проведеното извънредно заседание на Общински съвет Благоевград, на което за пореден път се разгледа въпросът за упълномощаване на кмета на общината, относно участието и начина му на гласуване на Общото събрание на ВиК асоциацията, което ще се проведе на 21.02.2018г., общинските съветници на БСП успяха с убедителни аргументи да защитят обществения интерес. 

След като за всички присъстващи в залата журналисти и жители на общината стана ясно, че ремонтът на ул. "Мелник" и ул."Стара планина" до този момент не бяха включени в инвестиционната програма на водното дружество и в някои медии беше разпространена невярна информация по този въпрос, по искане и предложение на съветничката от БСП Гергана Янчева, общинските съветници подкрепиха направеното именно от нея предложение - кметът да отиде на Общото събрание на ВиК асоциацията и отстоява включване в инвестиционната програма на водното дружество ремонтът на ВиК мрежата на улица „Мелник”, а по отношение на ул.”Стара планина” да поеме категоричния ангажимент пред присъстващите в залата заинтересовани граждани, че ще изпълни и заложения в бюджета на Общината ремонт на канализацията на същата улица, въпреки изразеното опасение, че предвидените 25 000лв. няма да са достатъчни.

Съветниците от БСП предложиха кметът да гласува със „За” инвестиционната програма на ВиК оператора, само при условие, че се запазят всички предвидени до момента инвестиции по обекти и стойности, и бъде включен допълнително ремонтът на водопровода и канализацията на ул.”Мелник”. В случай, че това решение на общински съвет не бъде защитено и не бъде прието от ВиК оператора, кметът да гласува с „Въздържал се”.

До този развой на нещата се достигна, след като съветниците от БСП изразиха несъгласието си и с представената за разглеждане изменена от преди два дни инвестиционна програма за 2018г. Същата вече включваше и ремонт на ул.”Мелник”, но то бе направено за сметка на отпадането на други преди това заложени обекти – ремонт на водопроводната мрежа на с.Падеж, ремонт на водопровода и канализацията на ул. ”Христо Смирненски”, а предвидените средства за ремонт на други три обекта – ремонт на водопроводната мрежа в жк.Запад, ІІ етап, водопроводната мрежа на с.Еленово и на главен водопроводен клон бул.”Св.Димитър Солунски” – Пром.зона бяха намалени, особено драстично по отношение на последния обект, за който изведнъж се оказа, че може да бъде отремонтиран вместо за 65 000лв. - за 26 000лв..  

Съветниците от БСП показаха последователност в своите действия и доказаха, че техните решения са принципни, и основани единствено на това да отстояват и защитават интереса на хората от община Благоевград.