Представителство на БСП в региона

Представителство на БСП в централната и местна власт в област Хасково

Областни управители:

1989 - 1991 - областен управител Иван Драганов Кирев - Юрист, биографията му включва позицията на директор на Младежки дом, секретар на Общински съвет, секретар на Окръжен съвет, секретар на Окръжен съвет на комсомола по идеологическите въпроси. Бил е член на Общински съвет на БСП - Хасково, заместник -председател на ОбС на БСП в Хасково.

1995 - 1997 - Ангел Петров Найденов - Народен представител от парламентарната група на Коалиция за България в 37-то, 38-то, 39-то, 40-то, 43-то Народно събрание. Бивш кмет на община Димитровград. Завършва специалност „Инженер-навигатор" във ВВМУ „Н. Й. Вапцаров", Варна.

2005 - 2009 - Райна Господинова Йовчева - Завършила английска филология в ПУ "Паисий Хилендарски" - Пловдив. Специализира българска и английска филология. Изпълнителен директор на РСО "Марица"; Разработва и работи по международни програми и проекти. Специализира в Брюксел, Страсбург, Будапеща и САЩ. Народен представител в 40-то Народно събрание.

Кметове и общински съветници от БСП за периода 2003-2011:

МИ 2003 - общински съветници и кметове, излъчени или подкрепени от БСП:  

Община Димитровград

Общ брой съветници -33

КОАЛИЦИЯ "ОБЕДИНЕНА ЛЕВИЦА-БСП, ПБС, Движение за социален хуманизъм, Блокът на Жорж Ганчев"

1. Господин Василев Георгиев

2. Пенко Иванов Ганев

3. Тилчо Тенев Тилев

4. Здравко Стефанов Петков

5. Панчо Данев Ванчев

6. Димитър Стоянов Петров

7. Емилия Димитрова Милева

8. Веселин Митев Тодоров

9. Христина Златилова Нохчева

Община Ивайловград

Общ брой съветници - 17

КОАЛИЦИЯ "ОБЩИНСКА ЛЕВИЦА"

 1. Георги Димитров Марков
 2. Златил Димитров Хаджиев
 3. Крум Николов Яков
 4. Дарина Ангелова Гайдарова
 5. Красимир Атанасов Кръстев
 6. Ана Георгиева Араджиева
 7. Янчо Дамянов Лимончев
 8. Мария Иванова Манолова

Кмет на община - Стефан Иванов Танев

Община Любимец

Общ брой съветници - 17

КОАЛИЦИЯ "БСП, ПД "СОЦИАЛДЕМОКРАТИ", ПК "ТРАКИЯ"

 1. Борис Георгиев Кючуков
 2. Ангел Филипов Голев
 3. Иван Радков Илиев
 4. Михаил Димитров Димитров
 5. Гергана Христова Георгиева
 6. Любомир Николов Вълчанов
 7. Недялка Христова Василева
 8. Мариана Петрова Петрова
 9. Георги Благов Ангелов
 10. Димитър Христозов Димитров

Кмет на община - Янко Кючуков

Община Маджарово

Общ брой съветници -11

Партия Българска социалистическа партия

 1. Вълчан Николов Тодоров
 2. Желязка Станкова Янакиева
 3. Марин Стратев Петков

Община Минерални бани

Общ брой съветници - 11

От БСП - Пашин Милков Пашинов

Община Свиленград

Общ брой съветници - 21

1. Георги Вангелов Илиев

2. Христо Димитров Щерев

3. Никола Илиев Динков

4. Светла Николова Марашева

5. Атанас Василев Атанасов

6. Северина Величкова Методиева

7. Веселин Иванов Джелепов

8. Галина Кирова Генева

Община Симеоновград

Общ брой съветници - 17

 1. Антон Желев Петров
 2. Димитър Симеонов Димитров
 3. Кольо Петров Узунов
 4. Живко Русев Тенев

Община Стамболово

Общ брой съветници - 13

От БСП - Гергана Русева Михайлова

Община Тополовград

Общ брой съветници - 17

Партия Българска социалистическа партия

 1. Данчо Димитров Трифонов
 2. Марин Стоянов Инджов
 3. Стоян Тонев Тонев
 4. Мирослав Стоянов Тумбалов
 5. Димитрина Вълчева Илиева
 6. Кера Иванова Спирова
 7. Слав Ангелов Чавдаров
 8. Стефан Иванов Станков
 9. Гочо Колев Гинев

Кмет - Данчо Трифонов

Община Харманли

Общ брой съветници - 29

КОАЛИЦИЯ "Коалиция за България"

 1. Пламен Делчев Делчев
 2. Минка Стоянова Русева
 3. Гено Желев Генев
 4. Надежда Борисова Колева-Стойчева
 5. Никола Димитров Павлов
 6. Маргарит Тодоров Петров
 7. Георги Янков Янков
 8. Ирина Иванова Иванова
 9. Иванка Крумова Бойчева
 10. Фани Христозова Димитрова
 11. Стамо Стоилов Стамов
 12. Димитър Борисов Димитров

Кмет на община - Михаил Лисков

Община Хасково

Общ брой съветници - 41

ОБЕДИНЕНА ЛЕВИЦА

 1. Татяна Василева Димитрова
 2. Димитър Велев Димитров
 3. Станимир Костадинов Политов
 4. Петко Жеков Драганов
 5. Радан Банков Чолаков
 6. Петър Стефанов Иванов

МИ 2007 - общински съветници и кметове, излъчени или подкрепени от БСП:

Община Димитровград

Общ брой съветници - 33

 Политическа партия "БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ"

1. Димитър Стоянов Петров

2. Христо Цветков Христов

3. Веселин Митев Тодоров

4. Сашо Вълков Спасов

Община Любимец

Общ брой съветници - 17

Коалиция БСП, ПД "Социалдемократи", ПК "Тракия": "БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ", "ПОЛИТИЧЕСКО ДВИЖЕНИЕ СОЦИАЛДЕМОКРАТИ", "ПОЛИТИЧЕСКИ КЛУБ "ТРАКИЯ"

Станислав Атанасов Видев

Ангел Филипов Голев

Лилия Богданова Балашева

Виктория Тодорова Маркова

Ана Атанасова Гочева

Владимир Николов Бамбалов

Любомир Николов Вълчанов

Кмет - Янко Кючуков

Община Симеоновград

Общ брой съветници - 17

Политическа партия "БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ"

1. Антон Желев Петров

2. Димитър Симеонов Димитров

3. Недялко Колев Мазгалов

4. Ваня Петрова Стаменова

Община Тополовград

Общ брой съветници - 17

Коалиция "БСП и Партия БСД": "БЪЛГАРСКА СОЦИАЛДЕМОКРАЦИЯ", "БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ"

 1. Марин Стоянов Инджов
 2. Кера Иванова Спирова
 3. Димитрина Вълчева Илиева
 4. Данчо Димитров Трифонов

Община Ивайловград

Общ брой съветници - 13

Коалиция "Общинска левица": "БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ", "БЪЛГАРСКА СОЦИАЛДЕМОКРАЦИЯ", "ЗЕМЕДЕЛСКИ СЪЮЗ "АЛЕКСАНДЪР СТАМБОЛИЙСКИ", "ПОЛИТИЧЕСКИ КЛУБ "ТРАКИЯ", "ОБЕДИНЕН БЛОК НА ТРУДА"

 1. Диана Димитрова Овчарова
 2. Георги Димитров Марков
 3. Златил Димитров Хаджиев
 4. Стефка Костадинова Тамахкярова
 5. Красимир Атанасов Кръстев
 6. Димитър Иванов Кискинов

Кмет - Стефан Иванов Танев

Община Маджарово

Общ брой съветници - 11

От БСП - Вълчан Николов Тодоров

Община Свиленград

Общ брой съветници - 21

Политическа партия "БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ"

 1. Димитър Георгиев Митев
 2. Никола Илиев Динков
 3. Христо Димитров Щерев
 4. Атанас Василев Атанасов

Община Стамболово

Общ брой съветници -17

ПК Заедно за Стамболово: "БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ", "НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ СИМЕОН ВТОРИ"

 1. Янчо Талев Янев
 2. Петко Георгиев Ангелов

Община Харманли

Общ брой съветници - 21

КОАЛИЦИЯ БСП, ПК ТРАКИЯ, БЪЛГАРСКА СОЦИАЛДЕМОКРАЦИЯ: "БЪЛГАРСКА СОЦИАЛДЕМОКРАЦИЯ", "БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ", "ПОЛИТИЧЕСКИ КЛУБ "ТРАКИЯ"

 1. Пламен Делчев Делчев
 2. Маргарит Тодоров Петров
 3. Диляна Господинова Комитова
 4. Стефан Атанасов Николов
 5. Володий Димитров Костадинов
 6. Иванка Крумова Бойччева
 7. Росян Димитров Колев
 8. Дора Чанкова Делчева
 9. Елка Йорданова Петкова

Кмет на общината - Михаил Лисков

Община Хасково

Общ брой съветници - 41

Коалиция Демократична левица-БСП, ПДСХ, ЗС Ал.Стамболийски: "БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ", "ЗЕМЕДЕЛСКИ СЪЮЗ "АЛЕКСАНДЪР СТАМБОЛИЙСКИ", "ДВИЖЕНИЕ ЗА СОЦИАЛЕН ХУМАНИЗЪМ"

 1. Наталия Любенова Атанасова
 2. Иван Недев Иванов

МИ 2011 ­- общински съветници и кметове, излъчени или подкрепени от БСП:  

Община Димитровград

Общ брой съветници - 33

ПП "БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ"
1. Димитър Стоянов Петров
2. Тодор Митев Тодоров
3. Сашо Вълков Спасов
4. Виолета Русева Желева
5. Христо Цветков Христов
6. Бончо Желязков Димитров

Община Ивайловград

Общ брой съветници - 13

КП "ОБЩИНСКА ЛЕВИЦА"
1. Стефан Иванов Танев
2. Георги Димитров Марков
3. Красимир Атанасов Кръстев
4. Димитър Иванов Кискинов

Община Любимец

Общ брой съветници - 17

КП "БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ-ПОЛИТИЧЕСКИ КЛУБ "ТРАКИЯ"
1. Михаил Димитров Димитров
2. Владимир Николов Бамбалов
3. Лилия Богданова Балашева
4. Гергана Христова Георгиева
5. Карамфил Димитров Дулев
6. Ана Атанасова Гочева

Община Свиленград

Общ брой съветници - 21

КП "БСП и коалиция"
1. Христо Димитров Щерев
2. Недялка Краева Георгиева
3. Михаил Димов Милев
4. Златомир Димитров Костадинов

Община Симеоновград

Общ брой съветници - 13

ПП "БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ"
1. Антон Желев Петров
2. Никола Ангелов Георгиев
3. Димитър Симеонов Димитров

Председател на общински съвет - Антон Желев Петров

Община Стамоболово

Общ брой съветници - 17

ПП "БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ"
1. Стефан Василев Ночев
2. Янчо Талев Янев

Община Тополовград

Общ брой съветници - 17

ПП "БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ"
1. Кера Иванова Спирова
2. Добрин Георгиев Парнаров
3. Данчо Димитров Трифонов

Община Харманли

Общ брой съветници - 21

ПП "БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ"
1. Пламен Делчев Делчев
2. Мирослав Георгиев Райдовски
3. Иванка Крумова Бойчева
4. Галина Петрова Иванова
5. Стефан Атанасов Николов
6. Росян Димитров Колев
7. Дора Чанкова Делчева
8. Веселин Георгиев Карагеоргиев

9.Диана Тодорова Делчева

10. Елка Йорданова Петкова

Кмет на община - Михаил Христов Лисков

Роден на: 24 Ноември 1957

Образование: Висше, УНСС София

Заместник-кметове -

Гено Желев Генев

Роден на: 26 Август 1951 год. в гр. Харманли
Образование: Висше,  Инженер, ВИММЕСС, Русе
Проф. кариера:
1977 - 1984 - Гл. инженер АПК Харманли
1984 - 1990 - Директор МТС с. Изворово
1990 - 1991 - Председател на временната изпълнителен комитет
1991 - 1995 - Кмет на Община Харманли

Минка Стоянова Стоянова
Родена на: 12 Април 1962 год. в гр. Чирпан
Образование: Висше, зооинженер, ТУ Стара Загора
Проф. кариера:
2007 - 2009 - Народен представител в 40-тото народно събрание
2003 - 2007 - Председател на общински съвет гр. Харманли
1997 - 2003 - Мел Инвест Сливен
1990 - 1995 - Кмет на кметство с. Овчарово
1986 - 1990 - Технолог животновъд, Свинекомплекс гр. Харманли

Председател на Общински съвет - Пламен Делчев Делчев

Роден на: 7 Септември 1959 год. в гр. Харманли
Образование: Висше, медицинско, МУ Пловдив
Проф. кариера: 1985 - 1988 - Бърза помощ
1988 - АГ отделение

Община Хасково

Общ брой съветници - 41

КП "БСП и коалиция"
1. Иван Димитров Станчев
2. Смиляна Николова Нитова-Кръстева
3. Божидар Петков Драганов

АнкетаВиж всички анкети

Видео

БСП в социалната мрежа

СъбитияВиж всички събития

Документи