БСП-Бургас дава Община Бургас на прокуратурата заради спортния комплекс „Парк Арена”

След като общинска администрация отказа да отговори на бургазлии, сега ще трябва да отговаря на държавното обвинение

През месец юли представители на БСП-Бургас поставиха редица въпроси във връзка със Спортен комплекс „Парк Арена” със закрит басейн и игрище за футбол, с трибуни и обслужващи сгради в ж.к. „Славейков“, гр. Бургас. А именно:

Какви действия е предприела Община Бургас, за да предотврати оскъпяване на предварително договорената стойност? Потърсила ли е обезщетение от проектанта, изготвил идейния проект, и ако не е (т.е. проектът е изряден), на какво основание е изплатена допълнителната сума на строителя?

В подписания договор за изпълнение на обществената поръчка е заложено изграждане на трибуни на стойност 708 398.95 лева без ДДС. Видно от завършения и въведен в експлоатация строеж, трибуни не са изградени. Вместо трибуни са изградени два допълнителни паркинга и детска площадка, които, пряко сили, могат да се остойностят на 200 000 лв. без ДДС. Няма представени заменителни таблици и изменение на договора в Профила на купувача на Община Бургас, което е нарушение на ЗОП и на Правилника за приложение на ЗОП. Къде е разликата от 500 000 лв.?

Общината обаче отговори с мълчание. След това представители на Младежкото обединение на БСП-Бургас поискаха отговори на същите въпроси. Отново последва мълчание от страна на общинска администрация, което би могло да се сметне от бургазлии за съгласие с направените констатации за нередности при изграждането на комплекса.

В такъв случай, БСП-Бургас дава проектирането и изпълнението на Спортен комплекс „Парк Арена” на прокуратурата.


„След като Общината отказа да отговори на бургазлии, сега ще трябва да отговаря на държавното обвинение” – заяви общинският съветник от БСП Кирил Петков, който внесе сигнала в Окръжна прокуратура.