„БСП за България“ предлага създаването на 5 електронни регистъра в страната

05.07.2021г.

„Вие сте едни от най-важните хора не само в общината, а и в целия регион, защото от една страна сте гръбнакът на икономиката, а от друга страна осигурявате работа и поминък на населението“, това каза кандидатът на народен представител от листата на „БСП за България“ Богдан Боцев на среща с представители на бизнеса в гр. Гоце Делчев. На срещата присъства също кандидата за народен представител Костадин Харисков, както и представители на фирми от различни общини в района на Гоце Делчев.

Пред присъстващите Богдан Боцев сподели, че за развитието на всяка една страна най-важна е икономиката, защото когато тя е силна, може да са добре развити и другите сектори като здравеопазване, образование, социална политика и други. „Моето лично мнение е, че в последните 10 години по отношение на икономиката нещата в България не се развиват, а точно обратното и ще посоча конкретни примери за това. Размерът на чуждестранните инвестиции в България за последните 10 години е спаднал повече от 10 пъти. През 2011 г. статистиката показва, че те са били 10 милиарда лева, през миналата 2020 г. те са 1 милиард лева. Отделно от това много от чуждестранните предприемачи, които развиваха дейността си в България, както и български такива, започнаха да изнасят своята дейност и своите капитали в чужбина“, коментира по време на срещата Богдан Боцев. Според него причините за това не са високо данъчно облагане или висока осигурителна тежест, тъй като корпоративния данък в България е 10 % и е най-ниският в Европа. Причината, според Богдан Боцев, е натискът, който е оказван върху бизнеса от страна на държавата в последните години, а така също голямата административна тежест и корупцията. Затова един от приоритетите на „БСП за България“ е държавата да създаде такива условия, които да благоприятстват развитието на бизнеса в страната и особено на дребния и среден бизнес. В тази връзка е и другия приоритет на БСП, а именно да се развие електронното управление, което започна преди повече от 20 години, но до момента стои на едно място.

„Нашата идея е в първите дни на новия Парламент да предложим проекто закони с които да създадем 5 електронни регистъра в различни сфери“, обясни Богдан Боцев. Първият от тях е електронен поземлен регистър, вторият е единна информационна система обединяваща пазарите за селскостопанска продукция с платформа за електронна търговия. Третият е национална електронна система по заетостта, свързваща всички Бюра по труда в страната. Четвъртият е единен електронен данъчен регистър, а петия - електронната здравна карта на всяко здравноосигурено лице в страната.

По време на срещата с представители на бизнеса, бяха коментирани и два сериозни въпроса, касаещи местните фирми в района – кадровия проблем и сивата икономика.